Privacyverklaring

Computerservice Veendam, gevestigd aan Boven Oosterdiep 149-A, 9641JR te Veendam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.computerservice-veendam.nl
info@computerservice-veendam.nl
Bocht Oosterdiep 21
9641JH Veendam
0598-717449
J. Piersma is de Functionaris Gegevensbescherming van Computerservice Veendam hij/zij is te bereiken via info@computerservice-veendam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Computerservice Veendam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@computerservice-veendam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Computerservice Veendam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Computerservice Veendam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Computerservice Veendam) tussen zit. Computerservice Veendam gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

1. Een op windows 10 gebaseerde computer;
Hiermee worden hardware getest en uitgelezen. Ook gebruiken we deze pc voor het zoeken naar oplossingen voor diverse soft- en hardware matige problemen.
Deze handeling voorkomt onnodig installatiewerk en beperkt daarmee het tarief.
Deze pc is beveiligd met goede software en inlogcodes.

2. Een externe HDD aangesloten op onze interne router.
Dit werkt als een NAS systeem. Hiermee maken we tijdelijke data back-ups. Deze worden verwijderd na levering of volgens afspraak klant. Hiermee voorkomen
we verlies van belangrijke data. De data staat in een beveiligde omgeving geƫncrypteerd met beveiligings wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Computerservice Veendam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens:  tot opheffing.
Adres:                        tot opheffing.
Tel.:/e-mail:             tot opheffing.

Delen van persoonsgegevens met derden

Computerservice Veendam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Computerservice Veendam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Computerservice Veendam en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@computerservice-veendam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Computerservice Veendam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Computerservice Veendam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@computerservice-veendam.nl

Download hier de privacyverklaring

Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met het gebruik van Cookies. Meer informatie

De cookie instellingen op deze website staan cookies toe om uw browse ervaring zo uitgebreid mogelijk te maken, Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Deze cookies helpen ons om de website zo duidelijk mogelijk te houden.

Sluit